ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η ορθοδοντική θεραπεία διαρκεί περισσότερο από ένα έτος ,αρκετά συχνά δύο και αυτό εξαρτάται από τη σοβαρότητα του προβλήματος και την ηλικία του ασθενή.

Μπορεί να επιμηκυνθεί επιπλέον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Όταν σπάνε τα σιδεράκια.
  • Όταν δεν ακολουθείτε ακριβώς τις οδηγίες που σας δίνει ο ορθοδοντικός σχετικά με τη χρήση των συσκευών (πχ εξωστοματικό, λαστιχάκια κλπ).
  • Όταν δεν έρχεστε στα καθορισμένα ραντεβού.
  • Όταν υπεισέρχονται κάποιοι αστάθμητοι παράγοντες.