Διαφανείς νάρθηκες ευθυγράμμισης: Invisalign, Orthocaps, Clear Aligner

Είναι «αόρατες» λεπτές μεμβράνες τις οποίες φορά ο ασθενής 22 ώρες την ημέρα. Δεν εμποδίζουν την ομιλία. Οι αόρατοι νάρθηκες δεν ενδείκνυνται για τη θεραπεία όλων των ανωμαλιών σύγκλεισης επειδή δε μετακινούν το ίδιο τα δόντια και στις τρεις διαστάσεις του χώρου.
Ο ασθενής προσαρμόζεται εύκολα στο καινούργιο στοματικό περιβάλλον, διατηρεί καλύτερη στοματική υγιεινή αλλά οι τεχνικές αυτές έχουν σημαντικό κόστος.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τους διαφανείς νάρθηκες

Πάγιοι (ακίνητοι) προστομιακοί μηχανισμοί:

Τα γνωστά σιδεράκια. Αποτελούνται από μεταλλικές βάσεις ειδικές για κάθε δόντι οι οποίες τοποθετούνται και συγκολλούνται πάνω στα δόντια με ορθοδοντικές ρητίνες. Ονομάζονται αγκύλια ή άγκιστρα. Στα αγκύλια εφαρμόζονται σύρματα που ασκούν δυνάμεις στα δόντια και συγκρατούνται με ελαστικές ή συρμάτινες προσδέσεις, ελαστικές αλυσίδες, ελατήρια κλπ. Όλοι οι πάγιοι μηχανισμοί θεωρούνται ακριβείς και μπορούν να μετακινήσουν τα δόντια και στις τρεις διαστάσεις του χώρου. Τα αγκύλια μπορεί να είναι μεταλλικά ή διαφανή (στο ιατρείο μας χρησιμοποιούνται τα κεραμικά) ενώ τα σύρματα λευκά ή μεταλλικού χρώματος.

Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες για τους πάγιους μηχανισμούς

Ελαστικοί δακτύλιοι:

Είναι λαστιχάκια σε σχήμα δακτυλίου τα οποία ασκούν δυνάμεις στα δόντια για να τα μετακινήσουν σε μια ορισμένη κατεύθυνση. Εφαρμόζονται από τον ασθενή 22 ώρες το εικοσιτετράωρο. Τα βγάζετε μόνο κατά τη διάρκεια του φαγητού και του βουρτσίσματος των δοντιών. Εάν ο ασθενής χρησιμοποιεί τους δακτυλίους λιγότερες ώρες τα δόντια δε θα μετακινηθούν. Τα ελαστικά πρέπει να αντικαθιστούνται συχνά, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού. Τις πρώτες ημέρες μπορεί να νιώσετε κάποιες ενοχλήσεις. Η ευαισθησία περνάει σύντομα.

Κινητά λειτουργικά μηχανήματα activator, bionator, Clark κλπ

Έχουν την ίδια φιλοσοφία με το προαναφερθέν μηχάνημα είναι όμως κινητά. Ο ασθενής συνήθως τα φοράει 12-14 ώρες το εικοσιτετράωρο. Χρειάζεται όμως συνεργασία για να υπάρξει αποτέλεσμα.

Κινητά μηχανήματα τύπου Hawley:

Τα μασελάκια. Χρησιμοποιούνται κυρίως για συγκράτηση του θεραπευτικού αποτελέσματος, για μικρές μετακινήσεις των δοντιών ή για διόρθωση ορισμένων απλών συγκλεισιακών (ορθοδοντικών) προβλημάτων τις περισσότερες φορές σε συνδυασμό με ακίνητες ορθοδοντικές συσκευές. Ορισμένες φορές έχουν μηχανισμούς (εξελίκτρα, ελατήρια) για μετακίνηση ορισμένων δοντιών ή ομάδων δοντιών. Κύριο μειονέκτημά τους είναι ότι δεν μπορούν να μετακινήσουν τα δόντια με ακρίβεια.

Σταθερό λειτουργικό μηχάνημα HERBST:

Βοηθά την αύξηση της κάτω γνάθου σε ασθενείς με οπισθογναθισμό (οπίσθια θέση της κάτω γνάθου) ή μικρογναθία της κάτω γνάθου. Χρησιμοποιείται σε εφήβους ή νέους ασθενείς. Είναι σταθερό μηχάνημα κολλημένο στα δόντια. Το βασικό του μειονέκτημα είναι ότι αποκολλάται εύκολα. Αρχικά, μετά την τοποθέτηση του μηχανήματος τα οπίσθια δόντια δεν έρχονται σε επαφή ενώ ο ασθενής αισθάνεται κάποια πίεση στις γνάθους του. Η πίεση ελαττώνεται προοδευτικά. Ο ασθενής στην αρχή θα πρέπει να τρέφεται με μαλακή τροφή. Εάν παρουσιάσει ερεθισμό των χειλέων ή της παρειάς (μάγουλο) καλό είναι να τοποθετήσει κερί στα σημεία που τον ενοχλούν. Η στοματική υγιεινή είναι πιο δύσκολη με το μηχάνημα πρέπει όμως να γίνεται επιμελώς. Το μηχάνημα φοριέται συνήθως για 6-12 μήνες. Εάν ξεκολλήσει ή σπάσει το μηχάνημα παρακαλώ επικοινωνήστε με τον ορθοδοντικό.

Θερμοπλαστικός νάρθηκας Essix :

Χρησιμοποιείται για συγκράτηση του αποτελέσματος μετά το τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας. Φοριέται συνήθως μόνο το βράδυ και χρειάζεται αντικατάσταση σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Μηχάνημα ταχείας διεύρυνσης υπερώας:

Μηχάνημα για τη διεύρυνση της υπερώας της άνω γνάθου. Το μηχάνημα συνήθως έχει μια εξελίκτρα την οποία ο ασθενής ενεργοποιεί μόνος του.

Quad helix:

Σταθερή συσκευή η οποία συγκολλείται στους πρώτους μόνιμους γομφίους με σκοπό τη διεύρυνση του άνω οδοντικού τόξου ή μιας ομάδας δοντιών. Χρειάζεται μια μικρή περίοδος προσαρμογής. Μη πειράζετε τη συσκευή. Μπορεί να επηρεάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται ή να την ξεκολλήσετε. Αρκετές φορές παρατηρείται το εντύπωμα τμήματος του μηχανήματος στη γλώσσα. Μην ανησυχείτε, είναι φυσιολογικό.

Bite Plate:

Συσκευή που χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της αυξημένης κατακόρυφης επικάλυψης (όταν τα άνω πρόσθια δόντια καλύπτουν πολύ τα κάτω). Μετά την τοποθέτηση του μηχανήματος τα οπίσθια δόντια δεν έρχονται σε επαφή, αυτή όμως αποκαθίσταται σταδιακά κυρίως με την ανατολή των οπισθίων δοντιών. Μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο. Εάν προτιμηθεί ο κινητός τύπος ο ασθενής θα πρέπει να το βάζει 22 ώρες το εικοσιτετράωρο και να το βγάζει μόνο κατά τη διάρκεια του φαγητού και του βουρτσίσματος των δοντιών. Αν αντίθετα εφαρμοστεί ο σταθερός τύπος, ο ασθενής δε πρέπει να την πειράζει με τα χέρια του αλλά να την καθαρίζει προσεκτικά.
Φοριέται συνήθως για 3-6 μήνες.

Tongue Crib:

Εμποδίζει τη γλώσσα να μετακινηθεί μπροστά κατά την κατάποση, σύνηθες αίτιο δημιουργίας ή διατήρησης μιας χασμοδοντίας.

Υπερώιο τόξο:

Σταθερή συσκευή στο άνω οδοντικό τόξο για να συγκρατήσει στη θέση τους άνω γομφίους.

Κάτω γλωσσικό τόξο:

Σταθερή συσκευή η οποία χρησιμοποιείται κυρίως για τη διατήρηση του μήκους του κάτω οδοντικού τόξου.

Μικοεμφυτεύματα:

Mικροσκοπικά ορθοδοντικά εμφυτεύματα από κράμα τιτανίου με μήκος μερικών χιλιοστών που τοποθετούνται και αφαιρούνται πολύ εύκολα. Χρησιμοποιούνται ως στήριξη σε δύσκολες και εκτεταμένες μετακινήσεις δοντιών.