ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Οι περισσότεροι ασθενείς γνωρίζουν τους βασικούς ορθοδοντικούς μηχανισμούς. Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και μηχανισμούς, οι οποίοι έχουν σχέση τόσο με την πολυπλοκότητα του προβλήματος όσο και με την άνεση του ασθενή και τη διακριτικότητα των μηχανισμών. Ένα από τα πιο σημαντικά μέρη της θεραπείας είναι και η συγκράτηση του θεραπευτικού αποτελέσματος η οποία είναι μακροχρόνια. Ο ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται τακτικά τον ορθοδοντικό μετά το τέλος της θεραπείας για τον έλεγχο του θεραπευτικού αποτελέσματος.