Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η ορθοδοντική θεραπεία γίνεται για αισθητικούς λόγους, αυτή η άποψη δεν είναι απόλυτα σωστή. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι πιο σημαντικοί. Σήμερα, χάρη στη χρήση των διαφανών ναρθήκων υπολογίζεται ότι το 30% των ασθενών στα ιατρεία είναι ενήλικες. Οι τεχνικές έχουν εξελιχθεί και έχουν εμφανισθεί νέα εξαρτήματα που κάνουν πιο εύκολη, πιο γρήγορη και πιο αποδοτική τη θεραπεία. 

Η ορθοδοντική θεραπεία είναι από τις λίγες θεραπείες που βελτιώνουν την υγεία και την ομορφιά. Ένα ελκυστικό χαμόγελο είναι ένα εφόδιο για τη ζωή. Σε οποιαδήποτε ηλικία!