Η Ορθοδοντική 6 μηνών απευθύνεται σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν μόνο τα πρόσθια δόντια. Ασχολείται μόνο με το αισθητικό μέρος της ανωμαλίας σύγκλεισης και όχι με το λειτουργικό. Δε διορθώνει τη σύγκλειση των οδοντικών τόξων.

Η θεραπεία διαρκεί κατά μέσο όρο μόνο έξι μήνες ενώ και το κόστος θεραπείας είναι αισθητά μικρότερο (1000-1500 ευρώ).

Θεωρείται καλύτερη μέθοδος από τις προσθετικές εργασίες (στεφάνες, γέφυρες) για την ευθυγράμμιση των δοντιών.

Δεν είναι ολοκληρωμένη ορθοδοντική θεραπεία, δεν ενδείκνυται σε όλες τις περιπτώσεις και το αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί ενίοτε να μην ικανοποιεί τις προσδοκίες των ασθενών.

Είναι θεραπεία επιλογής για τη διόρθωση των συνωστισμών και το κλείσιμο διαστημάτων, για την ευθυγράμμιση και την επιπέδωση των οδοντικών τόξων, καθώς και για τη μείωση της κατακόρυφης επικάλυψης και της χασμοδοντίας.

Δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με σοβαρά συγκλεισιακά προβλήματα (με μεγάλη οριζόντια και κατακόρυφη επικάλυψη, χασμοδοντία, σταυροειδή σύγκλειση κλπ.) ή σε ασθενείς που επιθυμούν να βελτιώσουν τη σύγκλειση των δοντιών τους.