ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ο ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται το ιατρείο στην ηλικία των 7 ετών. Η ηλικία έναρξης της θεραπείας εξαρτάται από το είδος του προβλήματος, την οδοντική και την οστική ηλικία του παιδιού. Άλλα παιδιά αλλάζουν γρήγορα τα δόντια, άλλα πιο αργά. Η οστική ηλικία, δείκτης της ωρίμανσης του σκελετού, και επομένως της υπολειπόμενης αύξησης του προσώπου διαφέρει όχι μόνο μεταξύ των δύο φύλων αλλά και σε άτομα του ίδιου φύλου.

Τα οπίσθια μόνιμα δόντια (προγόμφιοι) έχουν μικρότερο εύρος (είναι δηλαδή μικρότερα) από τα αντίστοιχα νεογιλά. Σε ένα οδοντικό πρόβλημα ο ορθοδοντικός μπορεί να αρχίσει νωρίτερα τη θεραπεία για να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαφορά εύρους και να διορθώσει συνωστισμούς ή να επιτύχει καλύτερη σχέση των οδοντικών φραγμών.

Η άποψη επομένως ότι η θεραπεία πρέπει να αρχίζει μετά την ανατολή όλων των δοντιών στο οδοντικό φραγμό δεν ευσταθεί πάντα. Ας αποφασίσει ο ορθοδοντικός σε συνεργασία με την οικογένεια του ασθενή για τον χρόνο έναρξής της.

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι προληπτική, κατασταλτική, επανορθωτική ή υποστηρικτική.

  • Προληπτική ορθοδοντική θεραπεία
    Αφορά κυρίως περιπτώσεις πρόωρης απώλειας νεογιλών δοντιών, διαφόρων έξεων (παρατεταμένος θηλασμός του δακτύλου, προώθηση της γλώσσας), προβλημάτων ανατολής των δοντιών κλπ. Η διάρκεια της θεραπείας είναι συνήθως μικρή.
  • Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία
    Σκοπός της είναι η καταστολή ενός προβλήματος το οποίο έχει εμφανιστεί και βρίσκεται ακόμα σε ήπια μορφή. Απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με σκελετικά, προβλήματα που ο ορθοδοντικός κρίνει ότι είναι καλύτερο να αντιμετωπιστούν σε αυτό το στάδιο.
  • Επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία Είναι η κλασική ορθοδοντική θεραπεία η οποία εφαρμόζεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.
  • Υποστηρικτική ορθοδοντική θεραπεία Σε αυτή την περίπτωση ο ορθοδοντικός συνεργάζεται με άλλους γενικούς ή ειδικούς οδοντίατρους για συγκεκριμένο σκοπό πχ. την εμβύθιση ή τη μετακίνηση συγκεκριμένων δοντιών για να καταστεί δυνατή η τοποθέτηση μιας προσθετικής εργασίας από τον οδοντίατρο.