Η Πρώτη και Δεύτερη Επίσκεψη

ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

  • Κατά την πρώτη επίσκεψη ο ασθενής και οι γονείς του (αν είναι ανήλικος) ενημερώνονται για την ύπαρξη ή μη ορθοδοντικού προβλήματος.
  • Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει, τους ζητούνται επιπλέον διαγνωστικά στοιχεία, συνήθως πανοραμική και κεφαλομετρική ακτινογραφία.
  • Δεν μπαίνουν ποτέ ορθοδοντικοί μηχανισμοί στην πρώτη επίσκεψη.
  • Γίνεται πάντα μια φιλική συζήτηση κατά την οποία ο ασθενής και οι γονείς του ενημερώνονται για θέματα που έχουν σχέση με τη θεραπεία.
Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

  • Στην δεύτερη επίσκεψη λαμβάνονται τα υπόλοιπα διαγνωστικά στοιχεία (φωτογραφίες, αποτυπώματα των δοντιών για την κατασκευή εκμαγείων μελέτης) ώστε μαζί με τη μελέτη των ακτινογραφιών να καταρτιστεί ένα σχέδιο θεραπείας.
  • Συζητούνται πιο αναλυτικά οι εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας, το είδος των μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν, η πιθανότητα εξαγωγής ή εξαγωγών μονίμων δοντιών κλπ.
  • Σε αυτή τη φάση συζητείται το κόστος της θεραπείας.