Ηλικία Έναρξης Θεραπείας

ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ο ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται το ιατρείο στην ηλικία των 7 ετών. Η ηλικία έναρξης της θεραπείας εξαρτάται από το είδος του προβλήματος.

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να είναι προληπτική, κατασταλτική ή επανορθωτική.

1. Προληπτική ορθοδοντική θεραπεία
Αφορά κυρίως περιπτώσεις πρόωρης απώλειας νεογιλών δοντιών, διαφόρων έξεων όπως ο παρατεταμένος θηλασμός του δακτύλου, η προώθηση της γλώσσας, προβλήματα ανατολής των δοντιών κλπ. Η διάρκεια της θεραπείας συνήθως είναι μικρή.

2. Κατασταλτική ορθοδοντική θεραπεία
Σκοπός της είναι η καταστολή ενός προβλήματος το οποίο έχει εμφανιστεί και βρίσκεται ακόμα σε ήπιο στάδιο. Απευθύνεται κυρίως σε ασθενείς με σκελετικά προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την αύξηση ή με οδοντικά ή άλλα προβλήματα τα οποία ο ορθοδοντικός κρίνει ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν τώρα.

3. Επανορθωτική ορθοδοντική θεραπεία
Είναι η κλασσική ορθοδοντική θεραπεία η οποία εφαρμόζεται σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Η ηλικία έναρξης της θεραπείας, εκτός από το είδος του προβλήματος, εξαρτάται επιπλέον από την οδοντική και την οστική ηλικία του παιδιού. Άλλα παιδιά αλλάζουν γρήγορα τα δόντια, άλλα πιο αργά. Η οστική ηλικία, δείκτης της ωρίμανσης του σκελετού, και επομένως της υπολειπόμενης αύξησης του προσώπου διαφέρει όχι μόνο μεταξύ των δύο φύλων αλλά και σε άτομα του ίδιου φύλου.
Τα οπίσθια μόνιμα δόντια (προγόμφιοι) έχουν μικρότερο εύρος (είναι δηλαδή μικρότερα) από τα αντίστοιχα νεογιλά. Σε ένα οδοντικό πρόβλημα ο ορθοδοντικός μπορεί να αρχίσει νωρίτερα τη θεραπεία για να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαφορά εύρους και να διορθώσει συνωστισμούς ή να επιτύχει καλύτερη σχέση των οδοντικών φραγμών.
Η άποψη επομένως ότι η θεραπεία πρέπει να αρχίζει μετά την ανατολή όλων των δοντιών στο οδοντικό φραγμό δεν ευσταθεί πάντα. Ας αποφασίσει ο ορθοδοντικός τον χρόνο έναρξής της.