Οι ορθοδοντικοί ασθενείς και οι γονείς τους αρκετά συχνά γίνονται δέκτες αντιφατικών πληροφοριών από το περιβάλλον τους. Δεν γνωρίζουν εάν χρειάζονται θεραπεία, πως δημιουργήθηκε η ανωμαλία σύγκλεισης και πότε πρέπει να αρχίσουν τη θεραπεία. Θέλουν επίσης να πληροφορηθούν τη διαδικασία που ακολουθείται κατά την πρώτη και δεύτερη επίσκεψη πριν την τοποθέτηση των ορθοδοντικών μηχανισμών.

Αιτίες Θεραπείας
Ηλικία έναρξης
Η πρώτη και δεύτερη επίσκεξη
ΑΙΤΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ