Ορθοδοντική Ενηλίκων

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η ορθοδοντική θεραπεία μπορεί να γίνει και στους ενήλικες ασθενείς συνήθως με πιο διακριτικά μέσα. Διακρίνεται σε συντηρητική, χειρουργική ή με υποβοηθητικό χαρακτήρα σε συνδυασμό με άλλα γνωστικά αντικείμενα της οδοντιατρικής.
Είναι πάντα επανορθωτική επειδή η ανωμαλία σύγκλεισης έχει ήδη εγκατασταθεί στο στόμα και έχει προκαλέσει συχνά βλάβες στο στοματογναθικό σύστημα.

  1. Η συντηρητική ορθοδοντική θεραπεία διαφέρει από αυτή των παιδιών και των εφήβων αφού δεν υπάρχει αύξηση για να βοηθήσει την επίλυση του προβλήματος. Οι δυνατότητες θεραπείας είναι πιο περιορισμένες και κατά συνέπεια απαιτούνται συχνότερα εξαγωγές μονίμων δοντιών.
  2. Η χειρουργική ορθοδοντική θεραπεία απευθύνεται σε ασθενείς με σοβαρά σκελετικά προβλήματα όπου μόνο η παραδοσιακή ορθοδοντική θεραπεία δεν μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα ή δε θα έχει τα αναμενόμενα ή τα επιδιωκόμενα αισθητικά αποτελέσματα. Απαιτεί την παρουσία και γναθοχειρουργού.
  3. Η ορθοδοντική θεραπεία με υποβοηθητικό χαρακτήρα συνδυάζεται με άλλες ειδικεύσεις της οδοντιατρικής κυρίως με την προσθετική και την περιοδοντολογία. Πριν την τοποθέτηση μιας προσθετικής εργασίας (γέφυρας ή <μασέλας>) ο ορθοδοντικός μπορεί να παραλληλίσει τα δόντια για την καλύτερη εφαρμογή της προσθετικής εργασίας και την υγεία των δοντιών που στηρίζουν την αποκατάσταση. Μετά την περιοδοντική θεραπεία ο ορθοδοντικός δύναται να επαναφέρει να δόντια στην προτέρα τους θέση ή να δημιουργήσει μια νέα σωστή σύγκλειση των δοντιών. Συνήθως είναι οι πιο μικρές σε διάρκεια ορθοδοντικές θεραπείες.
Η ορθοδοντική θεραπεία σε ενήλικες ασθενείς απαιτεί συχνά τη συνεργασία περιοδοντολόγου για τον έλεγχο του περιοδοντίου.
Ορισμένες φορές μπορεί να επιλύσει ένα τοπικό αισθητικό πρόβλημα σε μικρό χρονικό διάστημα (μερικούς μήνες).
Η θεραπεία των ενηλίκων γίνεται με διαφανείς νάρθηκες ευθυγράμμισης (Invisalign, Orthocaps, Clear Aligners) ή με ακίνητους ορθοδοντικούς μηχανισμούς.

Invisalign

Διαφανείς νάρθηκες ευθυγράμμισηςΕίναι «αόρατες» λεπτές μεμβράνες τις οποίες φορά ο ασθενής 22 ώρες την ημέρα. Αντικαθίστανται κάθε 2 εβδομάδες από νέες μεμβράνες μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μία θεραπεία μπορεί να απαιτήσει έως και 36 νάρθηκες. Ο ασθενής αφαιρεί τους νάρθηκες για το φαγητό και τον καθαρισμό των δοντιών. Το κόστος τους είναι αυξημένο διότι κατασκευάζονται εργαστηριακά στην Αμερική από την εταιρεία Invisalign. Είναι σχεδόν αόρατοι και δεν εμποδίζουν στην ομιλία. Οι αόρατοι νάρθηκες δεν ενδείκνυνται για τη θεραπεία όλων των ανωμαλιών σύγκλεισης.

Orthocaps

Πρόκειται για διπλούς νάρθηκες ευθυγράμμισης. Ο ασθενής φοράει 2 νάρθηκες: ένα διαφανή και σκληρό τις ώρες με έντονη κοινωνική δραστηριότητα και ένα λιγότερο διαφανή και μαλακό, τις ώρες που βρίσκεται στο σπίτι. Κατασκευάζονται στη Γερμανία και αντικαθίστανται συχνά.

Clear Aligners

«Αόρατοι» λεπτοί νάρθηκες παρόμοιοι με τους προηγούμενους οι οποίοι κατασκευάζονται από πιστοποιημένα ορθοδοντικά εργαστήρια. Αντικαθίστανται συχνά.

Διαφανή άγκιστρα (σιδεράκια)

Είναι οι πιο διαδεδομένοι ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί στη θεραπεία των ενηλίκων. Κατασκευάζονται από πορσελάνη χρώματος παρόμοιου με των δοντιών ή από άλλο διαφανές υλικό. Τα σύρματα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία είναι λευκά. Πρόκειται για μια εξαιρετικά αποτελεσματική και οικονομική λύση.

Γλωσσικά άγκιστρα (σιδεράκια)

Ορθοδοντικοί μηχανισμοί στην εσωτερική πλευρά των δοντιών. Χρησιμοποιούνται περισσότερο σε ορθοδοντικές θεραπείες μικρής βαρύτητας που γίνονται κυρίως για αισθητικούς λόγους αλλά και σε εκτεταμένες ορθοδοντικές θεραπείες.