Κόστος θεραπείας

ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το κόστος μιας ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα της ανωμαλίας σύγκλεισης (του ορθοδοντικού προβλήματος), τη διάρκεια της θεραπείας και το είδος των μηχανισμών που θα χρησιμοποιηθούν.

Η πιο απλή μορφή θεραπείας στοιχίζει συνήθως 1200-1500 ευρώ, ενώ η θεραπεία με αδιαφανείς νάρθηκες 5500 ευρώ.