Επικοινωνία & Πρόσβαση

 
 
 
Ιατρείο Περιστερίου
Προύσσης 14 & Εθν. Αντιστάσεως 83
12134 Περιστέρι
Τηλ. 210 5767688

 
 
 
 
 
 
 
Ιατρείο Αθηνών
Πλουτάρχου 25
10675 Κολωνάκι
Τηλ. 213 0271329

e-mail: Info@yourorthodontist.gr
ioanniss.papageorgiou@gmail.com